Zprávy ze senátu!

Výbor Senátu PČR pro sociální politiku se tuto středu zabýval tématy, týkajícími se odstraňování překážek v předškolním vzdělávání a péči a usnadňování účasti žen na trhu práce.

Projednávali jsme témata dlouhodobé péče, zvýšení odolnosti a genderové vyváženosti v odvětví péče a investic do péče.

Dalším tématem byl návrh doporučení o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění, který je reakcí na krizové situace posledních let.

Cílem doporučení je podpora maximální zaměstnanosti, zajištění důstojného života a realizace opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Výbor dokumenty doporučil k projednání plénu senátu s doporučeními pro vládu ve smyslu zavádění opatření, která umožní a zvýší účast na předškolním vzdělávání a péči dětí ze znevýhodněného prostředí, včetně dětí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, případně zdravotním postižením nebo se speciálními potřebami.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook