Marek Slabý (* 10. března 1965 Tábor) je český lékař, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a senátor za volební obvod č.13.

Narodil se 10. března 1965 v Táboře. V letech 1979–1983 studoval na Gymnáziu Tábor, poté až do roku 1990 studoval na Fakultě dětského lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Následně získal postupně 4 atestace: 1. stupně Anesteziologie a resuscitace (1993), 2. stupně Anesteziologie a resuscitace (1997), urgentní medicína (1999) a veřejné zdravotnictví (2004).

Od roku 1990 pracoval na ARO v Okresní nemocnici Tábor, od roku 1993 působil na ZZS Tábor. V roce 1997 se stal vedoucím lékařem ARO v Táboře, v roce 2000 ředitelem ZZS Tábor. Od roku 2005 je ředitelem ZZS Jihočeského kraje.

V roce 2015 získal titul MBA na pražském institutu CEMI, v roce 2020 na pražské Academy of Health care Management titul LL.M.

Jeho ženou je Dana Slabá, se kterou má dvě děti.

Je a byl členem mnoha expertních/poradních lékařských skupin, od roku 2009 je prezidentem Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR. V letech 2006 až 2022 vyučoval na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.

Obdržel mnoho pamětních medailí a ocenění, například medaili HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost (2021) nebo Zlatý záchranářský kříž (2020).

Publikoval v časopisech Anesteziologie a neodkladná péče, Urgentní medicína, Tempus Medicorum, Zdravotnické noviny či třeba Medical tribune.

Politické působení

V letech 2002 – 2022 byl zastupitelem města Tábor, jako nestraník za hnutí Tábor 2020. V letech 2008 až 2010 byl v radě města. V říjnu 2022 byl zvolen senátorem ve volebním obvodu č.13 za koalici Tábor 2020 a SPOLU – Občanská demokratická strana, TOP 09 a KDU – ČSL.

Zaměstnání

od 1990 | sekundární lékař ARO ON Tábor
od 1993 | lékař ZZS Tábor
od 1997 | vedoucí lékař resuscitačního oddělení ARO ON Tábor
od 2000 | ředitel ZZS Tábor, lékař výjezdových skupin ZZS
od 2005 | ředitel ZZS Jihočeského kraje, lékař výjezdových skupin ZZS

Vzdělání

1983 – 1990 | Fakulta dětského lékařství – 2. LF UK Praha
1993 | Atestace 1. stupně Anesteziologie a resuscitace
1997 | Atestace 2. stupně Anesteziologie a resuscitace
1999 | Atestace Urgentní medicína
2004 | Atestace Veřejné zdravotnictví
2015 | Master of Business Administration – Management zdravotnictví – CEMI
2020 | Academy of Health care Management – program LL.M.

Ostatní vzdělávání

 • Akademie medicínského práva
 • Pokrač. kurs Foundation for european education in anesteziology /ukončeno 1998/
 • Problematika transplantační medicíny IKEM Praha /opakovaně/
 • Školení v invazivním monitoringu v res. a intenz. péči IKEM Praha
 • Školení v resuscitační péči KAR VFN Praha
 • Kursy nutriční podpory v kritických stavech a intenzivní medicíně IPVZD Brno
 • Mezinárodní kongresy s problematikou resuscitace, intenzivní medicíny, urgentní medicíny, medicíny katastrof a letecké záchranné služby, kongresy a semináře na národní úrovni pořádané Společností ČSARIM, SUMMK ČLSJEP, ČRR.

Publikační činnost

 • časopis Anesteziologie a neodkladná péče
 • časopis Urgentní medicína
 • Tempus Medicorum
 • Zdravotnické noviny
 • Medical tribune
 • Sborník I. Akademie zdravotnických záchranných služeb Regensburg 2011
 • Sborník II. Akademie zdravotnických záchranných služeb Meissen 2012

Prezentace a přednášky

 • Prezentace projektu Healthacross, České Budějovice 2010
 •  Zásadní problémy organizace a financování ZZS v ČR, Poslanecká sněmovna
  Výbor pro zdravotnictví, 13.1.2015
 • Problematika řešení CMP v jihočeském kraji, Praha, duben 2016
 • Problematika nedostatku lékařů ZZS v ČR, Česká lékařská komora 19.4.2016
 • Management urgentních stavů u pacienta s LVAD, Dostálovy dny, Ostrava 2016
 • ZZS ČR a Integrovaný záchranný systém – Pyromeeting, Brno 1.6.2017
 • Ujednání o přeshraniční spolupráci mezi ČR a SRN, říjen 2017
 • Zdravotnická záchranná služba v ČR, Praha, Poslanecká sněmovna PČR 28.3.2018
 • ZZS ČR – zneužívání nebo nadužívaní? Zdrav.komise PSP ČR,17.4.2018
 • Přeshraniční spolupráce Zdravotnických záchranných služeb, Vídeň 28.5.2018
 • Bezpečnost posádek ZZS, Zdravotní komise PSP ČR, Praha 9.7.2018
 • Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko Gmünd 6.12. 2019
 • ZZS ČR – podvýbor pro ZZS PSP ČR 8.6.2021
Slabý Marek – ředitel jihočeské záchranky, zdroj: www.casopisbarbar.cz

Ostatní

od 2005 | Člen Bezpečnostní rady Jihočeského kraje
od 2006 | Výuka na Zdravotně sociální fakultě JU – předmět Technika v PNP
od 2007 | Soudní znalec v oboru Anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína
od 2009 | Prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR
od 2009 | Koordinátor segmentu odbornosti 709 a 799 pro Dohodovací řízení se ZP
od 2011 | Člen České resuscitační rady
od 2011 | Odborný Garant a lektor projektu První pomoc prožitkem
2012 | Člen pracovní skupiny MZ ČR při jednáních o Mezistátní smlouvě o  Přeshraniční spolupráci mezi ČR a SRN v Berlíně
2008-13 | Účast na projektu EU Healthacross a Healthacross in Practice /Jihočeský kraj a  Dolní Rakousko/
od 2015 | Člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
od 2015 | Člen Akreditační komise MZ ČR pro obor Urgentní medicína
od 2017 | Člen expertní skupiny pro Leteckou záchrannou službu MZ ČR
od 2018 | Člen rady poskytovatelů zdravotní péče MZ ČR
od 2018 | Člen pracovní skupiny pro reformu primární péčeMZ ČR
od 2019 | Člen Angels Steering Comitee (koordinace péče o CMP)
od 2020 | Člen skupiny pro metodické řízení poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb MZ ČR

Politika

Člen zastupitelstva města Tábor
2002 – 2022

Člen rady města Tábor 
2008 – 2010

Senátor za volební okrsek č.13 (Tábor 2020 + ODS + TOP 09 + KDU ČSL)
od 2022

Rodina

Manželka:   Dana (*1965)
Syn: Prokop (*1990)
Dcera: Barbora  (*1992)

Členství :

Junák -Český skaut
Autoklub České republiky