Zprávy ze Senátu

Na pořadu dnešní schůze Výboru pro sociální politiku se mimo jiné projednával návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, týkající se práv a povinností stejnopohlavních párů.

Víceméně konsenzuální diskuze proběhla za přítomnosti kolegů z Poslanecké sněmovny a zájmové veřejnosti. Vícečetně zazněly komentáře k nešťastné podobě návrhu schváleného v Poslanecké sněmovně, který nově zavádí pojem partnerství, jehož práva a povinnosti jsou v srovnání s manželstvím výrazně omezená.

V diskuzi zazněly obavy, které já osobně sdílím, aby snaha o úplné zrovnoprávnění a zavedení pojmu manželství pro všechny, nevedla dalším legislativní procesem k úplnému smetení ze stolu byť nešťastného, ale i tak složitě vybojovaného kompromisního návrhu Poslanecké sněmovny.

Výbor doporučil Senátu schválit ve znění přiloženém Poslaneckou sněmovnou.

Dále se projednávala směrnice EP o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí. Směrnice se týká úpravy skutkové podstaty trestných činů zneužití, znásilnění, navazování kontaktů s dětmi i jinými osobami za účelem navázání kontaktu s dětmi. Dále harmonizuje dobu promlčení a posiluje pravidla týkající se práv obětí a ukládá povinnost internetovým společnostem předcházet výskytu materiálů obsahující pohlavní zneužívání dětí. Plánovaná úprava též obsahuje uložení doživotního zákazu práce s dětmi a zavádí tzv. Dětský certifikát, jako součást rejstříku trestů.

Dle statistik až dvě třetiny pachatelů vyváznou s podmínečným trestem a mnozí z nich trestné činy opakují a proto byl tento návrh výborem doporučen ke schválení.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook