Zprávy ze senátu

Dnes další projednávání potenciálních změn zákoníku práce ve zdravotnictví, za účasti dotčených ministrů, zástupců zdravotnických odborů, mladých lékařů, ČLK, velkých i malých nemocnic a záchranné služby. Domnívám se, že překvapivě konstruktivní diskuse, která není vedena pod tlakem a ve stresu, by mohla dospět k širokému konsenzu a přinést řadu pozitivních dopadů pro zdravotnický systém.

Podaří – li se výhledově upravit i vzdělávání lékařů a další legislativu, snad půjde o první krůčky správným směrem 😁

A navíc jsem se po dlouhé době svezl na MPSV Pater nosterem 🤣🤣


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook