Zprávy ze Senátu

Na pořadu 22. schůze senátu byla ve středu schválena řada zákonů předložených ministrem financí (např. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další), stejně tak i sada zákonů předložených ministrem Rakušanem.

Po dlouhé a složité rozpravě, která se opakovaně dotýkala psychologického vyšetření pro potenciální držitele zbraní a samozřejmě nesla známky konsekvencí s prosincovou tragédií na Filozofické fakultě, senát schválil ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou zákon o zbraních a střelivu, který ukládá prodejcům zbraní povinnost hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku a zkracuje z deseti na pět let lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní.

Senát vyslovil souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích.

Poslanecký návrh změny zákona o správě voleb vyvolal velmi košatou a emočně lehce vypjatou diskusi, která se rozhořela po avízu pozměňovacího návrhu senátora M.Hilšera na téma korespondenční volby, byť hlavním tématem byly zejména termíny voleb v dalších obdobích. Druhá část pak překvapivě vyvolala opravdu rozsáhlou diskusi nad pozměňovacím návrhem kolegy Canova, který sice má věcně správnou logiku, nicméně potenciální procesní problémy v budoucnu nakonec vedly ke schválení v původním znění.

Posléze došlo i na balíček pro boj proti převaděčství, předložený ministry Rakušanem a Blažkem.

V závěru dne po 21.hodině byl schválen zákon o státním zastupitelství.

Během polední přestávky vzpomenuli senátoři společným shromážděním a položením kytice u Mařatkovy busty výročí narození prezidenta T. G. Masaryka.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook