Zprávy ze Senátu

V úvodu 21. schůze vystoupil premiér Fiala, který seznámil Senát s pozicí a preferovanými body české vlády na mimořádném jednání Evropské rady, včetně finančního rámce pomoci Ukrajině. Posléze byl schválen senátní tisk č.212, tedy novela zákona 262/2011 Sb. o účastnících odboje, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a navazující zákony.

Schůzi navštívil z důvodu nominace svého kandidáta na ústavního soudce i prezident republiky. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., byl na základě jednání v klubech i výborech a po vystoupení prezidenta republiky na plénu, zvolen soudcem Ústavního soudu.

Hlavním a nejdéle diskutovaným tématem se stala ratifikace Istanbulské úmluvy, resp. Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která po cca7 hodinové diskusi bohužel nebyla (byť těsným počtem hlasů) přijata. Obávám se, že i přes relevantní obavy, vyjádřené na plénu, to není vůbec dobrý signál směrem k obětem násilí, ale ani směrem k ostatním státům Evropy, neboť dáváme najevo, že sdílíme spíše obavy a hodnoty, které nás vzdalují západní Evropě a posunují na východ.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook