Zprávy ze Senátu

Senát ve čtvrtek 14.12. 2023 krom jiných tisků projednal a schválil na své 20.schůzi návrh novely zákoníku práce, která vrací na původní hodnotu počet přesčasových hodin zdravotníků, umožňuje 24 hodinový pobyt na pracovišti a určuje dobu odpočinku….Při této příležitosti byla v košaté diskusi otevřena řada problémů, které má české zdravotnictví.

Jejich řešení je bohužel dlouhá léta odkládáno, přesto, že jsou opakovaně identifikovány a správně pojmenovány.

Pokud se opět nejedná pouze o proklamace, je protest mladých lékařů v tomto ohledu velkým pozitivem.

Dalším sledovaným aktem senátu bylo dnes udělení souhlasu se dvěma kandidáty na ústavní soudce, kteří byli navrženi prezidentem republiky Petrem Pavlem. Schválení předcházely dlouhé a opakované diskuse s oběma kandidáty na výborech a v jednotlivých klubech.

Dalšími schválenými zákony jsou zákon o provádění sociálního zabezpečení, občanských průkazech nebo o poskytování náhrad za škody způsobené vzácnými živočichy.

Krom práce došlo i na krátké předsváteční zdobení vánočního stromku.Schůze pokračuje v příštím týdnu☃️🎄


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook