Zprávy ze senátu

18. schůze senátu byla zcela jednoznačně ve znamení diskuse nad vládním konsolidační balíčkem, správně zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (zasahuje do 65 zákonů).

Jedná se o zákon, který by měl vládě pomoci zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech.V roce 2024 o 97,7 miliardy a v roce 2025 celkem až o 150 miliard korun.

I přes řadu výhrad přítomných senátorů a různých skupin obyvatel či podnikatelů, kterých se zákon dotkne a jednoznačně kompromisní řešení(5 členů koalice), které jistě není optimální, byl nakonec i mým hlasem schválen ve znění navrženém poslaneckou sněmovnou 53 senátory, když 10 bylo proti.

Důkladná diskuse, trvající téměř 8 hodin, na které vystoupilo 38 senátorů, navazovala na včerejší důkladné projednání v senátních klubech a výborech, ukázala řadu nedostatků zákona a reflektovala i požadavky a připomínky našich voličů, které se v řadě případů překrývaly a zazněly tak několikrát v různých verzích.

S připomínkami, které jsem obdržel od obyvatel i podnikatelských skupin z regionu já, se takřka totožně kryla řada kolegů z našeho klubu a velmi precizně se k nim vyjádřili například kolega Hanza, Hraba, Paparega nebo předseda Vystrčil, kteří tak ze mě sejmuli nutnost v rozvětvené diskusi vystoupit a opakovat již řečené.

V daňové oblasti se jedná zejména o změny, které se odehrají v DPH. Místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent se zavádí jedna 12 procentní daň a zmizí řada daňových vyjímek.Široká diskuse se rozvinula kolem zvyšování daně z příjmu právnických osob. Velmi rozsáhlý příspěvek k problematice zdanění tzv. tichého vína přednesl kolega Koštial z Mikulova a naopak jej rozporovali další kolegové.Řadu otázek a skyrytých problémů přináší zvýšení sazby daně z nemovitosti se zvýší až na 1,8násobek současné. Problém vidím například ve zdanění zemědělců, nucených část půdy neobdělávat, tedy nemít z jejího vlastnictví žádný podnikatelský profit a přesto platit z této části stejnou daň, jako z půdy, kterou obdělávají. ….. Poměrně emotivně bylo diskutováno i zdanění hazardu či zaměstnaneckých benefitů, obsáhlý příspěvek kolegyně Šípové velmi expresivně popsal i tzv menstruační chudobu.

Nakonec senát zákon schválil s doprovodným usnesením, v němž oceňuje snahu vlády zastavit prohlubování rozpočtových deficitů a považuje konsolidaci veřejných rozpočtů za potřebný krok. Současně ale vyzval ministerstva, aby v budoucnu zvážila obnovení daňových úlev u zaměstnaneckých zdravotních benefitů a revidovala úpravu příspěvku na stravování.

Senát také ministerstvům doporučil ochranu energeticky náročného průmyslu, případnou úpravu u dohod o provedení práce a DPČ, snížení daňové sazby u balené minerální a kojenecké vody nebo nerušení daňové slevy na poplatníka u osob pečujících a tělesně postižených.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook