Zprávy ze Senátu

Na 17. schůzi Senátu 18. 10. 2023 bylo projednáno velké množství návrhů zákonů z oblasti ekonomické a sociální , několik usnesení se týkalo mezinárodní situace a v dopoledních hodinách byla ústředním bodem rozprava o návrhu prezidenta ČR na obsazení pozice ústavního soudce.

Kandidát na ústavního soudce JUDr. Pavel Simon obdržel po velmi široké rozpravě 23 hlasů, nebyl tedy Senátem schválen.

Širší rozprava (zejména s důrazem na formální znění) proběhla před přijetím usnesení Senátu k situaci v Izraeli po teroristických útocích.

V sociální oblasti jsem měl tu čest být zastupujícím zpravodajem k novele zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě, který si klade za cíl zlepšit situaci osob, potažmo dětí, kterým je vypláceno výživné. Dalším byl návrh změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Tento návrh přináší možnost podat přiznání důchodu v elektronické podobě, sjednocuje a zužuje termíny výplaty důchodů a upravuje vyplácení náhrad za pracovní volno při práci s dětmi a mládeží. Oba návrhy byly přijaty.

Ve večerních hodinách přijal senát usnesení k násolné rusifikaci dětí z Ukrajiny a humanitárním potřebám a situaci arménské menšiny v Náhorním karabachu.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook