Zprávy ze Senátu

Na dnešní schůzi Senátu byl na programu Zákon 270/14 Sb.o úřednících místních samospráv, který přednesl ministr vnitra Vít Rakušan. Zákon se týká možnosti sdílet zaměstnance mezi obcemi nebo sdruženími obcí, program vzdělávání úředníků, úpravy koeficientů odměn pro členy samosprávy, implementace e legislativy a další.

Za přítomnosti prezidenta republiky Petra Pavla byla uctěna památka jediného premiéra okupované země, popraveného nacisty, Aloise Eliáše.

Následovalo hlasování o dvou kandidátech na soudce Ústavního soudu, navržených prezidentem, Prof. JUDr. Jiřího Přibáně DrSc. a JUDr. Tomáše Langáška LL.M., kteří byli po delší diskusi schváleni.

Následovala Zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv (s diskusí nad rozšiřováním agendy úřadu a řadou aspektů výkonu této funkce), výroční zpráva Českého rozhlasu a v závěru jednání byl schválen Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Pozměňovací návrh na zařazení nominace německého politika Berndta Posselta na řád TGM, vyvolal bouřlivou diskusi nejen k jeho osobě ale i dalším aspektům nominací, nicméně tento pozměňovací návrh nebyl přijat.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook