Zprávy ze senátu

Senátní výbor pro siciální politiku projednal zevrubně aktuální návrh změny zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Hlavní změny se týkají podpory poskytování sociálních služeb, které podporují setrvání osoby v jejím přirozeném prostředí, definice pečující osoby a zejména výše příspěvku od II. stupně. Pokud bude zákon schválen ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou, přinese do systému příspěvku již letos 3,5 miliardy Kč.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook