Zprávy ze Senátu

23. schůze senátu byla zahájena s programem, čítajícím 27 bodů, včetně senátního tisku č.234 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony-tedy mnohdy dosti nepřesně nazývaný „manželství pro všechny“. Domnívám se však, že by měl být přesněji nazýván „stejná práva pro všechny“.

Tento tisk byl velmi podrobně projednán ve výborech Senátu, stejně tak v jednotlivých senátních klubech, nemluvě o předchozím několikaměsíčním projednávání ve sněmovně. Po všech těchto peripetiích a při vědomí převažující vůle návrh přijmout v podobě, předložené PS nakonec došlo ke všeobecné shodě, že jakékoli pozměňovací návrhy a snaha vrátit návrh zpět do Sněmovny za účelem docizelování některých formulací, hrozících možným dvojím výkladem, mohou se stát kontraproduktivním aktem, který může znamenat, že tento, těžce vydiskutovaný kompromis nakonec nebude vůbec přijat. Z tohoto důvodu byl avizován většinový názor vyjádřit bez další diskuse svůj souhlas tím, že návrh nebude Senátem projednán a bude tak předán přímo do rukou prezidenta. V důsledku avizovaného veta lidoveckého klubu nakonec došlo k návrhu vyřadit návrh z programu a nechat projít tzv. marnou lhůtou (končí ve čtvrtek) se stejným efektem jako neprojednání. Tento návrh byl schválen.

Senát dále projednal Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejném zdravotním pojištění, který byl vrácen s pozměňovacím návrhem H.Marvanové do poslanecké sněmovny.

Krom dalšího bylo projednáno několik zákonů s návazností na legislativu EU. Byla diskutována digitalizace státní správy, jejíž provedení považuji za poněkud „kostrbaté“, pro občany nesrozumitelné a uživatelsky nepříliš vlídné, což jsem se snažil panu ministrovi vysvětlit.

Senát přijal i usnesení k situaci v Bělorusku, Ujgurské oblasti Sin Ťiang a k definici protiromských postojů.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook