Výročí 40 let Oddělení anesteziologie a resuscitace Nemocnice v TábořeVýročí 40 let

Moje rodné Oddělení anesteziologie a resuscitace Nemocnice v Táboře oslavilo 40 let. 🎉🥂


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook