Výbor pro sociální politiku

🇪🇺👨‍👩‍👦 Velmi rozsáhlá a zajímavá diskuse proběhla v úterý na 8. schůzi senátního výboru pro sociální politiku o návrhu nařízení Rady EU, které má zajistit právní jistotu pro děti a rodiny, které se přestěhovali z jednoho státu EU do druhého nebo mají rodinu v jiném státě EU.

Dle práva EU by rodičovství uznané v jednom státě EU mělo být uznáno i ve všech členských státech EU pro řadu účelů jako je dědění, výživné, péče o dítě nebo právo rodičů jednat jako zástupce dítěte(ve škole, v nemocnici…).

Samozřejmě došlo k mnoha verbálním exkursím do evropské legislativy, manželství stejnopohlavních či jiných párů a další navazující problematiky. Výbor krom dalšího konstatuje, že bude – li rodičovství určené v jednom členském státě uznáno i ve všech ostatních členských státech bez jakéhokoli zvláštního postupu, činí celý systém uznávání rodičovství jednodušším a bezpečnějším pro práva dítěte (jste-li rodičem v jedné zemi, jste rodičem ve všech zemích).

Výbor podporuje aktuální znění rámcové pozice vlády ČR k tomuto návrhu a doporučuje postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR.

Jsem přesvědčen, že v tomto dokumentu jde především o práva dětí a stojí za to jej diskutovat, podporovat a neblokovat dalšími širokými souvztažnostmi.✌🏼


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook