Výbor pro sociální politiku

V úterý 6.2. jednání Výboru pro sociální politiku. Zevrubně jsme prodiskutovali pracovní rehabilitaci, jako podle mě žádoucí nástroj podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.V druhé části prezentovali zástupci MPSV svoji vizi dalšího vývoje nepojistných sociálních dávek, která se zatím jeví poměrně progresivní a smysluplnou, ale uvedení do skutečné praxe jistě nebude jednoduché a je třeba si uvědomit, že zatím mluvíme o vizi.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook