Výbor pro sociální politiku

Na 10. schůzi Výboru pro sociální politiku byl dnes projednán a jednomyslně schválen Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiky zaměstnanosti a exekučních nákladů. Měl jsem též možnost vyslechnout několik zajímavých příspěvků na téma Istambulská smlouva.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook