Sjezd odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

10.listopadu na 9. sjezdu odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Praze. Tentokrát nejen jako prezident AZZS ČR, ale i jako člen sociálního výboru Senátu. Zajímavá diskuse nejen o situaci pracovníků v době covidové a na ní nasedající válečné, finanční a energetické krize, platových poměrech zaměstnanců, ale i budoucnosti těchto provázaných sektorů.
Ostatně změna zákona 155 o důchodovém pojištění a snížení věku pro odchod do důchodu pro záchranáře se brzy objeví v senátu.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook