Senát

🔵I přes velké pochybnosti řady senátorů, včetně mé osoby, schválil Senát na své 15. schůzi po velmi široké a emotivní rozpravě těsnou většinou všechny kandidáty na ústavní soudce navržené prezidentem republiky.

Bouřlivá diskuse proběhla i k tématu novely zákona o silničním provozu, který nakonec projde k prezidentovi tzv. marnou lhůtou.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook