Senát

16. schůze Senátu byla zahájena projednáním změny zákona o oběhu osiva, která by měla pomoci zemědělcům.

Následovalo projednání návrhu zákona o pobytu cizinců na území ČR, který odstraňuje diskriminující povinnost pro cizince pojistit se u jedinné pojišťovny, insolvenční zákon a další.

Samozřejmě nejširší diskusi vyvolal návrh zákona o důchodovém pojištění. V diskusi k tomuto jsme vyslechli příspěvky řešící porodnost, mladé rodiny, nákupy v Polsku, rozpočtová pravidla, obsazení úřadů v Rakousku Uhersku a celou škálu dalších témat.

I přes řadu nedostatků a podle mě nesmírně nešťastné načasování platnosti a účinnosti a manipulativní zaměňování této dílčí normy s důchodovou reformou, byl tento návrh schválen.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook