První vystoupení na plénu Senátu

Shodou okolností ke změně zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při vědomí, že přijetí je jisté, vynutil jsem si na panu ministrovi veřejný slib, že prováděcí vyhlášky k paragrafu o historických vozidlech budou vydány včas a zohlední potřeby všech majitelů všech typů historických vozidel.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook