Projednání změny zákona č.155/1995 Sb.

Plénem senátu byl projednán jako senátní tisk č.9 návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a navazující zákony. Hlavním tématem diskuse se dle očekávání stala možnost snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pro členy výjezdových skupin a operátory zdravotnických záchranných služeb a HS. Jako zpravodaj tohoto tisku jsem bojoval za schválení bez pozměňovacích návrhů, zejména z důvodu časové tísně a možnosti zdržení, např. v případě prezidentského veta. Po dlouhé diskusi byl tento návrh schválen s pozměňovacím návrhem pana senátora Nitry, který k záchranářům připojuje podnikové hasiče. Chci ujistit všechny záchranáře, že přes tuto situaci, už o očekávanou možnost dřívějšího odchodu do důchodu nemohou přijít, přesto, že návrh musí ještě jednou do poslanecké sněmovny, která zasedá za necelých 14 dnů


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook