Projednání návrhu změny zákona č.155/1995 Sb

Dnes projednal senátní výbor pro sociální politiku návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb. Krom dalších záležitostí řeší tento zákon nárok členů výjezdových skupin ZZS, operátorů ZOS a záchranářů HS na snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu .Výbor doporučuje senátu zákon schválit ve znění předloženém poslaneckou sněmovnou.Je mi ctí být zpravodajem tohoto senátního tisku a doufám, že se záchranáři po mnohaletém úsilí dočkají příští týden schválení !!!


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook