Problematika úřadů práce

Dnes v Poslanecké sněmovně proběhla velmi obsáhlá diskuse nad problematikou úřadů práce, jejich agendou, personálním zajištěním a podporou MPSV.

V dalším bloku byl projednán legislativní plán vlády v oblasti sociální péče.

Ministr zodpovídal dotazy poslanců a senátorů a při této příležitosti jsem s ministrem Jurečkou opakovaně diskutoval na téma reformy psychiatrické péče a návaznosti sociální péče na péči odbornou.

Výrazně doporučuji, aby MPSV zvýraznilo svojí roli v tomto procesu na základě zkušeností a možností při práci s komunitami a neziskovým sektorem ale i s konkrétními rodinami.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook