Přeshraniční spolupráci záchranných služeb

Výbor pro zdravotnictví přijal na podkladě podnětu senátora Marka Slabého usnesení k přeshraniční spolupráci záchranných služeb.
Rámcová mezistátní smlouva se Spolkovou republikou Německo byla uzavřena v roce 2013 a s Rakouskem v roce 2016. Krátce poté byla podepsána i dílčí ujednání mezi jednotlivými kraji a spolkovými zeměmi těchto států. Jednání se Slovenskou republikou probíhají v současné době. Jednání s Polskem probíhají cca od roku 2012, zatím však bez konkrétních výsledků.
Díky přeshraniční spolupráci záchranných služeb se výrazně sníží doba dojezdu sanitky, vzhledem k tomu, že se bude vyjíždět z nejbližší záchranné stanice, bez ohledu na to, v jaké zemi se nachází.
Jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi důležitou problematiku a proto její projednání doporučuje výbor na nejbližších mezivládních konzultacích s polskem v únoru 2022.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook