Pomoc záchranářům v tíživé životní situaci

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Kryštůfek pomáhá záchranářům v tíživé životní situaci

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Kryštůfek, poskytuje finanční podporu a pomoc zaměstnancům zdravotnických záchranných služeb a jejich blízkým, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Prioritně se jedná o případy spojené s náhlým postižením zdraví v souvislosti se službou na Zdravotnické záchranné službě, úmrtím nebo těžkým onemocněním, které znemožňuje zaměstnanci výkon práce na záchranné službě. Rodiny záchranářů jsou podporovány i v případě postižení požárem, živelnou katastrofou nebo jiným neštěstím. Podpora je realizována ve formě jednorázových finančních příspěvků, o nichž rozhoduje členská schůze AZZS ČR, nebo vyhlášením veřejných sbírek, které organizuje na podnět a po schválení AZZS ČR Nadační fond Kryštůfek.

Jednotlivé Zdravotnické záchranné služby krajů v letošním roce iniciovaly vyhlášení čtyř veřejných sbírek a třikrát vyplacení jednorázové mimořádné pomoci. Finanční dary tak ve svízelné životní situaci pomohly záchranářům či jejich nejbližším na Vysočině, v Pardubickém, Libereckém, Jihočeském a Středočeském kraji.

Pro založení podpůrného fondu pro záchranáře, který by nám umožnil se postarat o naše zaměstnance v případě tragédie související se zaměstnáním a jejich rodiny, které se ocitly v těžké životní situaci, jsme se rozhodli před třemi roky. Jsem moc rád, že se ve spolupráci s Nadačním fondem Kryštůfek záměr podařilo zrealizovat, a že fond skutečně plní svou funkci a pomáhá.Finanční prostředky se nám daří získávat od sportovních klubů (opakovaně např. AC Sparta Praha), soukromých subjektů i jednotlivců. V letošním roce poskytla AZZS ČR jednorázovou finanční pomoc o celkové výši 240 tisíc korun. Prostřednictvím vyhlášení veřejných sbírek se podařilo vybrat bezmála 2,5 milionu korun.

„Setkali jsme se s obdivuhodnou a nezištnou podporou od kolegů zasažených záchranářů a s nesmírnou solidaritou lidí, kteří sbírky podpořili. Všem dárcům moc děkujeme“, řekla Kateřina Adamíková, ředitelka NF Kryštůfek.

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Nadační fond Kryštůfek si váží obětavé a náročné práce zaměstnanců záchranných služeb. Nejen proto se snaží usnadnit jim tíživé období, když do jejich života zasáhne tragédie a neštěstí. Bez štědrých dárců by však pomoc v takové míře nebyla možná. Díky jejich darům se daří pomáhat těm, kteří pomáhají druhým.

Této podpory si nesmírně ceníme a děkujeme všem, kteří prokázali lidskost, empatii a sounáležitost.

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a Nadační Fond Kryštůfek


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook