Pokračování 14. schůze senátu

Pokračování 14. schůze senátu jednoznačně ovládlo projednávání návrhu novely Zákoníku práce.

V rámci diskuse pak dominovala rozprava o možnosti navýšit dobrovolně počet přesčasových hodin u zdravotnických pracovníků.

Návrh zákona byl po dlouhé diskusi a s několika pozměňovacími návrhy vrácen do poslanecké sněmovny.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook