Památka mistra Jana Husa

Kdyby nebylo Jana Husa, nebylo by Tábora. Kdyby nebylo jeho následovníků a obdobně filozoficky a morálně ukotvených osobností po celém světě, nežili bychom v demokratickém světě, založeném na humanistických a křesťanských hodnotách.Ve středu večer uctili v Táboře památku mistra Jana Husa představitelé města, společenského života i církví.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook