Otevřeně o dospívající intimitě 2023

V pátek jsem se zúčastnil přednáškového bloku Otevřeně o dospívající intimitě 2023, nad kterým jsem převzal záštitu.

Jsem rád, že žijeme v době detabuizace, kdy se o intimitě, sexu, zdraví, genderové sebeidentifikaci a dalších problémech mluví otevřeně a mladí lidé mají možnost tuto problematiku probrat na různých platformách , včetně vysoce erudovaných přednášek s odborníky. Jistě jim to ušetří mnoho problémů a traumat.

Děkuji MUDr. Tereze Šmrhové za pozvání .


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook