Nácvik první pomoci

Kvalitní výuka první pomoci je důležitá a nutná. Chceme-li zasáhnout co nejširší vzorek populace, školy jsou ideálním prostředím.A odkud začít ? Přece od učitelů. A když se spojí profesionální záchranáři s pedagogy do jednoho týmu, dá se udělat velký kus práce v teoretické i praktické přípravě, ale třeba i připravit kvalitní osnovy pro školy.Po nějaké době lektorem zážitkového kursu Ve škole i MIMO NI.