Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů, venkova v Dražicích

Díky pozvání předsednictva Okresní agrární komory Tábor jsem se ve čtvrtek 29. února odpoledne zúčastnil Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, venkova …v Dražicích.

Měl jsem možnost se seznámit s problémy našich zemědělců bez mediálních tanečků a různých bludů si vyslechnout např. přednášku prezidenta Agrární komory Jana Doležala a dalších přednášejících o cenách komodit, exportu zemědělských komodit, dotacích v zemědělství a dalších problémech, které aktuálně trápí zemědělce a díky probíhajícím protestům v posledních týdnech naplňují veřejný prostor.

Slyšel jsem požadavky, stížnosti i výzvy směrem k české vládě i k EU ve smyslu aktuální pomoci zemědělcům a doufám, že se podaří vládě nějakým rozumným způsobem zemědělcům vyhovět a pomoci, byť ti tomu zjevně moc nevěří🐎🐄🐂🐖


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook