Farmaceutický balíček

Na 18. schůzi Senátu byl schválen návrh Farmaceutického balíčku, který je nejrozsáhlejší revizí obecných farmaceutických předpisů za posledních dvacet let. 🇪🇺

Jeho cílem je zlepšit systémové nedostatky, zlepšit dostupnost levnějších léčiv a léků pro pacienty se vzácnými a život ohrožujícími nemocemi. Zaměřuje se na zmírnění dopadů životního cyklu léčiv na životní prostředí, snížení administrativní zátěže pro vývoj nových léčiv a jeho celkové zefektivnění, finanční transparentnost a možnost farmaceutického průmyslu pružněji reagovat na ohrožení veřejného zdraví.

Součástí balíčku je návrh doporučení pro boj s AMR, tedy snížení celkové spotřeby antibiotik u lidí alespoň o 20% do roku 2030. 💊

Antimikrobiální rezistence (AMR) aktuálně představuje jedno z největších rizik pro lidské zdraví a je jednou ze tří největších zdravotních hrozeb. Je odhadováno, že v celé Evropské unii, na Islandu a v Norsku umírá každoročně na infekce rezistentní vůči antibiotikům více než 35 000 lidí.💶

Jako lékař jsem tato doporučení plně podpořil.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook