Demografické stárnutí populace

Na 20. schůzi senátu, která se koná v tomto týdnu, budeme projednávat problematiku nepříznívého demografického stárnutí populace, která je velmi aktuálním tématem i pro okolní Evropu.

Staráme se o své zdraví, máme skvělou zdravotní péči a dožíváme se tak vyššího věku. Naše populace i přes lehce zvýšenou porodnost a migraci stárne a dle predikcí ČSÚ bude v České republice žít v druhé polovině 21. století 2,5 krát více lidí nad 65 let než dětí.

Nejvýznamnější dopad bude mít stárnutí populace na důchodovou politiku a zdravotní a sociální péči a na daňovou zátěž pro lidi v produktivním věku.

Evropská komise představila soubor regulačních, finančních i politických nástrojů, které mohou členské státy využít pro své potřeby:

👪🏼 podpora rodičovství (lepší sladění rodinného a profesního života prostřednictvím přístupu ke kvalitní péči o děti)

🏡 podpora a posílení pozice mladších generací (rozvoj dovedností,lepší přístup na trh práce, cenově dostupné bydlení)

👵🏻 posílení pozice starších generací (zachování dobrých životních podmínek, související reformy a vhodná opatření na trhu práce a na pracovištích)

🧠 řízená legální migrace při současné péči o talenty v EU (pozornost je věnována regionům, kde se dopady demografických změn projeví úbytkem obyvatelstva a odlivem mozků, tj. kde mizí mladá a zejména kvalifikovaná pracovní síla)

Vláda uvedla, že deklarované cíle v oblasti řešení demografické změny jsou v souladu s národními snahami ČR o zlepšení fungování trhu práce, růst produktivity a udržitelnost veřejných systémů.

Jak vnímáte stárnutí populace a jeho řešení vy?


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook