Cvičení složek IZS

Ve středu 21.6. Proběhlo na letišti v Českých Budějovicích součinnostní cvičení složek IZS s námětem mimořádné události při leteckém provozu s požárem a hromadným postižením osob.Součástí cvičení byl i nácvik příjmu a ošetření velkého množství zraněných v Nemocnici České Budějovoce a.s a aktivace traumaplánů zdravotnické záchranné služby a okresních nemocnic.Nácvik probíhal v reálných časech , prostorách i v reálném personálním obsazení a je tak jistě velmi kvalitním pří.osem pro připravenost Jihočeského kraje na mimořádné události všeho druhu.🚒🚑🚔


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook