4. schůze Senátu

Senát na své 4. schůzi dne 14.12. 2022 nepřijal po rozsáhlé diskusi usnesení ke vzniku Digitální a informační agentury, který předložil ministr Bartoš. Agentura by měla plnit koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb a digitálních úkonů, koordinační úlohu pro informační technologie v oblasti evidence a sdílení dat, zajišťovat systém podpory centrálních způsobů komunikace veřejné správy, provoz kompetenčních center, odborný rozvoj a školení. Cílem návrhu by mělo být urychlení digitalizace ČR, zefektivnění a zlevnění procesů digitalizace v ČR, avšak vlastně bez přímého vlivu státu. Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, tedy tzv. EET. Byla přijata novela zákona o státní sociální podpoře a zákon o životním a existenčním minimu. Dochází tak k navýšení přídavku na dítě ve všech věkových kategoriích o 200 Kč měsíčně, sjednocují se podmínky nároku na dávku pro obyvatele hlavního města Prahy a ostatních obcí, upravuje se struktura normativních nákladů na bydlení a příjmy nezaopatřeného dítěte ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti při praktickém vyučování žáků nebudou započítávány do rozhodných příjmů, takže ti aktivní nebudou trestáni za to, že se letní brigádou snaží zlepšit rodinnou situaci apod.. Dále byla probrána a schválena řada dalších předpisů, včetně zákazu dovozu produktů pocházející z nucené práce. Senátoři odmítli povinné zřízení datových schránek pro fyzické osoby, připomenuli a odsoudili genocidu na Ukrajině způsobenou hladomorem v režii stalinského Ruska ve 30. letech.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook