28. říjen

28. říjen je opravdu významný den v našich dějinách a je třeba si jej připomínat se vší vážností i když je to vlastně bytostně radostný den a svátek. Nezapomínejme na to, kolikrát tu vysněnou samostatnost, vyhlášenou právě 28. října někdo zničil nebo se o to pokusil. V době, kdy kousek od nás ruští vojáci opět obsazují a devastují území sousední země je třeba si připomenout, že samostatnost a suverenita není samozřejmostí a je třeba je bránit a podporovat ty, kteří jsou napadeni.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook