14. schůze senátu

14. schůze senátu přinesla velmi širokou diskusi k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany.

Vládní návrh byl schválen 66 hlasy. Potěšující bylo též jednomyslné schválení zákona o zrušení obsolentních předpisů, který ruší 10 261 zbytečných, zastaralých a nepoužívaných právních norem od dob Rakouska Uherska a zásadně tak „vymetá legislativní smetí“ z našeho právního řádu.

Nebývale emotivní a rozsáhlou diskusi vyvolal i návrh zákona o drahách.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook