12. schůze Senátu

Druhý den jednání 12. schůze Senátu přinesl velmi obsáhlou diskusi k návrhu zákona o pedagogických pracovnících, zejména kvůli pozici školského logopeda a uzákonění mzdové hladiny a dalším aspektům.Nakonec byl zákon přijat ve znění postoupeném sněmovnou.Nezvykle bouřlivá diskuse proběhla i k návrhům zákonů o ochraně oznamovatelů přičemž k vlastnímu zákonu nebylo přijato ani souhlasné ani odmítavé stanovisko.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook