11. schůze Senátu

V úvodu jednání byly schváleny dohody o letecké dopravě se státy Sdružení jihovýchodní Asie, Kapverdskými ostrovy a Rwandou.

Nepříliš obsáhlá diskuse se týkala změny Příloh Úmluvy proti dopingu ve sportu pro r. 2023 a to zejména na téma sisifovského doplňování o nové a nové látky využívané v rámci dopingu.

Změna zákona O silničním provozu byla též přijata bez významnější kontroverze.

Větší diskuse na klubech výborech i v plénu se očekávaně dostalo změně zákona O zadávání veřejných zakázek, kde došlo na základě zkušeností krajských i místních samospráv, zřizovaných organizací a dalších subjektů, které zadávají veřejné zakázky, k navýšení limitů pro podlimitní zakázky z důvodu inflace, nárůstu cen materiálů, služeb a dalších soutěžených položek. Zákon byl nakonec ve znění pozměňovacích návrhů přijat a vrácen do poslanecké sněmovny.

Velmi sledovaný a diskutovaný Stavební zákon byl nakonec po rozsáhlé diskusi schválen ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook