10. schůze Senátu ve 14. funkčním období

Velice dlouhou a bouřlivou diskusi přinesl návrh zákona senátorů Jiřího Oberfalzera, Petra Štěpánka a dalších o Nahrazení stávajícího systému poměrného zastoupení v komunálních volbách systémem proměnlivě smíšeným. 🗳

Zazněla řada argumentů pro i proti, bylo vyjmenováno i mnoho rizik. Nakonec jsem se nechal přesvědčit předkladateli pro jeho podporu.

Zákon nakonec nebyl, možná bohužel přijat.🔺

Další zákon, který byl přijat, je Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. ⚖️

Tento zákon upravuje především uspokojování dlužných mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tím se zásadně zvyšuje sociální ochrana zaměstnanců, kterým nebyla z důvodu platební neschopnosti jejich zaměstnavatele vyplacena mzda .💶

Krom dalšího byly projednány bez kontroverzí např ratifikace rámcových smluv EU s Thajskem a Malajsií nebo poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook