Zprávy ze senátu

Na 7. schůzi Senátu byla prodiskutována a schválena řada zákonů navazujících na evropskou legislativu a změny stávajících zákonů reagujících na aktuální problematiku.

🚭 Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kde se doplňuje výčet návykových látek o „nikotin“ a zakotvuje se definice výrobku „nikotinový sáček bez obsahu tabáku“. Tato změna reaguje na mnohdy až život ohrožující dopady používání nikotinových sáčků a podobných výrobků zejména mezi mladými lidmi.

🚘 Velice bouřlivou diskusi vyvolal návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů….., tedy norma Euro 7. Ve vystoupení všech diskutujících, včetně mě, byly jednoznačně odmítnuty termíny i parametry této normy a návrh byl zamítnut.💸 Zajímavá diskuse se rozvinula i kolem senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a doplňuje se do ní právo na platbu hotovostí. U tohoto bodu jsem si dovolil oponovat. S východisky a argumenty, proč zakotvit právo používat v platebním styku hotovost naprosto souhlasím, ať už z důvodu hrozby omezení soukromí, ztráty svobody a anonymity, umožnění šikany skupin či jednotlivců, vyloučení části občanů z možnosti zaplatit služby a potřeby, vynucování digitální gramotnosti a využívání digitálních služeb nebo vyloučení různých bezpečnostních hrozeb. Nemohu se ovšem zbavit přesvědčení, že toto právo nepatří mezi práva ústavní a mělo by být ukotveno v nižším typu zákona.

🇺🇦 V závěru jednání byla přijata usnesení senátu k ruské agresi proti Ukrajině a pokračujícím represím Běloruska proti občanské společnosti. #Senat #senator #czechrepublic #ukraine #euro7 #publichealth


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook