Zprávy ze Senátu

Dnes jsem si dovolil zastupovat Senát a zároveň zdravotnickou veřejnost a záchranné služby na kulatém stolu na téma Přeshraniční sploupráce, pořádaném kolegou Kuchařem z Výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny.

Jde o poměrně složité téma, kde se setkávají zájmy pacientů z příhraničních oblastí s nedostatkem lékařů v řadě profesí, potřebou zdravotnických záchranných služeb pracovat bez ohledu na státní hranici s národní a mezinárodní legislativou a možnostmi zdravotních pojišťoven hradit zdravotní péči na území druhého státu.

Tato problematika je velmi žhavá nejen v Karlovarském kraji, jehož zástupci setkání jasně dominovali, ale ve větší či menší míře i v ostatních příhraničních krajích. Jako příklad dobré praxe v této oblasti dnes posloužil projekt Jihočeského kraje a Dolního Rakouska Health a cross, na kterém jsem před léty též participoval. Prezentoval jej skvělý kolega Manfred Mayer z Gmündu. Na pořad se dostala i ostudná situace, kdy stále ještě chybí mezistátní dohody ( nikoli vinou ČR)o přeshraniční spolupráci záchranných služeb s Polskem a Slovenskem a ministerstvem zdravotnictví připravovaná legislativa v této oblasti.🚑


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook