KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO

Dnes jsem byl hostem na 24. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje, kde mě zaujaly minimálně 4 body programu, za které musím hejtmana Martin Kuba, vedení kraje i zastupitele pochválit!✊🏻

▪️Mimořádná pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii ve výši 3 000 000,- Kč

▪️Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji, jehož cílem je podpora zajištění dostupnosti zdravotních služeb obyvatelům Jihočeského kraje a posílení zájmu lékařů o poskytování zdravotních služeb v předem definovaném oboru a místě či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem s celkovou alokací 5 000 000 Kč pro rok 2023.

▪️Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I. s finanční alokací 150 000 000 Kč.

Cílem programu je podpora zachování a rozvoje školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování a ubytování dětí a mládeže a podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči.

▪️Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II. s finanční alokací 100 000 000 Kč, jehož cílem je podpora dětí do dovršení 3 let věku, dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku a podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook