Harmonizace českého práva s právem Evropské unie

Senát projednal ve středu 25.1. 2022 několik návrhů zákonů, harmonizujících české právo s právem Evropské unie. Poměrně rozsáhlá diskuse proběhla k tématu ochrany před azbestem, stejně tak i k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní…., doplňující evropskou legislativu i dokumenty OSN. V rámci návrhu změny zákona o podpoře sportu proběhla masivní debata o financování sportu a Národní sportovní agentuře. K návrhu byly přijaty pozměňovací návrhy, podané za účelem zlepšení situace v čerpání finančních prostředků pro sportovní kluby a byl tak vrácen do sněmovny. Senát schválil jmenování ústavního soudce doc JUDr. Svatoně, CSc. a nové členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook