Důchodové pojištění

Na 8. schůzi Senátu byla projednána řada návrhů zákonů a norem. Největší pozornost samozřejmě přitahuje návrh zákona o důchodovém pojištění, v němž vláda navrhuje snížit červnovou mimořádnou valorizaci penzí z 1770 na 760 korun.

V rozporu s tvrzením některých poslanců či senátorů tedy nedochází ke zmrazení nebo likvidaci důchodů, ale důchody budou i přes toto opatření navýšeny. Jedná se o několikáté navýšení od loňského roku. Mechanismus navýšení navíc fixní částkou 400 kč preferuje občany s nejnižším důchodem oproti občanům s důchodem vyšším. Navýšení důchodů se dostává na průměrných 20 tis Kč.

Důvodem opatření je výše inflace a geometrický nárůst výše valorizovaných důchodů, s níž původní zákon nepočítal a pokud by nebylo opatření přijato, hrozí havárie důchodového systému a rozvrat státního rozpočtu v nejbližších letech.

Vládě je vytýkán nesystémový přístup k problému. Je však třeba připomenout, že tento návrh si nedělá nárok na systémové řešení, ale měl by fungovat jako záchranná brzda. Systémové řešení však musí jistě následovat.

Zásadním problémem nakonec nebyla pro většinu senátorů (ani pro nejzásadnější odpůrce přijetí) věcná podstata navrhovaného zákona, ale způsob jeho projednání ve sněmovně a případný problém retroaktivity, resp. rozpor s ústavou.

Velmi dlouhá a složitá diskuse proběhla jak na příslušných výborech, tak i senátních klubech. Jednání klubu ODS a TOP 09 se v úterý zúčastnili premiér Petr Fiala a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. K problematice se vyjádřila řada právních expertů na právo obecné i ústavní, nedošli však k jednoznačnému závěru, stejně tak jako zákonodárci. Diskuse na plénu byla velmi rozsáhlá, mnohdy emočně zabarvená. Během těch několika hodin zaběhla do tak vzdálených oblastí našeho bytí, že původní materie zmizela v záplavě slov. Slyšeli jsme řadu výtek a názorů na sociální politiku, ekonomiku, prenatální diagnostiku, záchrannou službu, ovzduší, covid, zemědělství, válku, účes prezidenta a řadu jiných témat.

Návrh zákona byl po této rozsáhlé rozpravě i přes řadu osobních pochybností schválen. O jeho rozporu s právním systémem či ústavou bude muset pravděpodobně rozhodnout ústavní soud, bude-li mu tato problematika předána.⚖️

Dále byl projednán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, problematika účasti ruských a běloruských sportovců na OH v roce 2024 a další návrhy zákonů a předpisů, harmonizujících české právo s právem EU.🇪🇺


Marek Slabý

V komunální politice pracuji od roku 2002, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem za politické hnutí Tábor 2020. Nikdy jsem neměl potřebu měnit nějakým způsobem stranu nebo hnutí, za které jsem kandidoval, ani svoje postoje a názory.

Facebook